CETS

Carta Europea de Turisme Sostenible

La Carta europea de turisme sostenible (CETS) és un reconeixement d’abast europeu, gestionat per la Federació Europarc. El seu principal objectiu és promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat en els espais naturals protegits d’Europa. La iniciativa pretén ser un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientant els gestors dels espais naturals protegits i les empreses perquè puguin definir les seves estratègies d’una manera participada. 

A la nostra comarca s’hi troba l’espai protegit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,  que compta amb més de quaranta empreses adherides a la Carta europea de turisme sostenible, entre allotjaments, restaurants, agències de viatges i empreses organitzadores d’activitats.

Establiments associats

Reiniciar tots els filtres

Més associats [+]